Intercanvi amb Trostberg (Alemanya)
Dia contra la violència de gènere
25 anys del IES Josep Miquel Guàrdia - Visita les orles dels antics alumnes

REUNIÓ FAMILIES ALUMNAT 1r d'ESO

Dilluns 11 de setembre hi haurà una reunió informativa per a les famílies dels alumnes de 1r d'ESO del curs 2017/18. La reunió tindrà lloc al saló d'actes del nostre centre a les 20h.

ESCOLARITZACIÓ 2017-2018: Llistes definitives admissió CF/FPB

D'acord amb l'annex 4 de la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 25 de maig de 2017 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d'admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2017-2017 (BOIB núm. 68 de 03/06/2017), publiquem la llista definitiva de persones admeses i en espera (totes les opcions i llista pendents de setembre, homologació i de convalidació).

D'acord amb l'article 27.8 de l'Annex 1 de l'esmentada resolució, contra la llista definaitiva d'alumnes admesos es pot interposar recurs d'alçada davant la directora General de Formació Professional i Formació del Professorat en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la publicació de la llista. La resolució del recurs pos fi a la via administrativa.

Per veure les llistes clicau a l'ENLLAÇ

 La matrícula s'ha de dur a terme els dies 20 a 24 de juliol, en cas contrari es perdrà la reserva de plaça

ESCOLARITZACIÓ 2017-2018: Llistes definitives admissió Batxillerat

Llistes definitives Admissió Batxillerat (requisits juny)

D'acord amb el calendari publicat a l'Annex I de de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de març de 2017 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2017-2018 respecte als processos d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d'EI, EP, ESO, Batxillerat i educació especial a les Illes Balears, publiquem les llistes definitives d'admesos a Batxillerat.

Contra la llista definaitiva d'alumnes admesos es pot interposar recurs d'alçada davant la Direcció General de Planificació Ordenació i Centres en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la publicació de la llista. La resolució del recurs pos fi a la via administrativa.

Per veure les llistes clicau a l'ENLLAÇ

 Les data de matrícula son del 18 al 21 de juliol de 2017

Associació de Mares i Pares (AMPA)

DEVOLUCIÓ DELS LLIBRES 2016-2017

Benvolgudes famílies:

Tal com vos ha informat el Centre el proper curs 2017-2018 les famílies que vulguin es podran adherir al programa de la Conselleria d’Educació de reutilització de llibres de text. Per part de l’AMPA  es dóna per finalitzat l’intercanvi de llibres que venia realitzant els cursos passats. Igualment us agrairíem que ens retorneu tots el llibres de text i lectura que aquest curs que acaba vàreu obtenir com a préstec.

Els dies de recollida per poder tornar  els llibres de text i lectura que han utilitzat els vostres fills durant aquests curs són:

CALENDARI DEVOLUCIÓ DELS LLIBRES CURS 2016/2017:

Els dies establerts s’atendrà a les famílies de les 18:00 h. fins les 20:00 h.

26 DE JUNY per  1er d’ESO

27 DE JUNY per  2n d’ESO

28 DE JUNY per  3er d’ESO

29 DE JUNY per 4t d’ESO (SE’LS FARÀ LA DEVOLUCIÓ DEL DIPÒSIT)   

EL CALENDARI NO ÉS EXTENSIBLE. SOLS S’ATENDRÀ EN ELS DIES I HORARIS FIXATS

Els alumnes que tinguin exàmens el setembre, podran conservar els llibres que necessitin i els podran tornar el mes de setembre durant els dies que l’AMPA indicarà.

ÉS IMPORTANT FER LA DEVOLUCIÓ DELS LLIBRES. AQUESTS LLIBRES SÓN PROPIETAT DE L’AMPA.

La informació i el full per adherir-se al programa de reutilització de llibres del curs 2017-2018, que es durà a terme per part del centre, es troba a la vostra disposició a la pàgina web de l’Institut.