Fira de la ciència al Guàrdia 2018
Intercanvi amb Alemanya 2018

21 de desembre de 2017: TALLERS DE NADAL

Si pitjau damunt la fotografia podreu veure els TALLERS de NADAL que vam fer els nostres alumnes. Esperam que us agradin!!!

 

 

PROGRAMA EOIES CURS 2017-2018

Es convoca a les famílies de l'alumnat particpant al Programa EOIES pel  proper dia 22 de gener a les 19h a l'aula de 3r ESO B, per informar-los del procés inscripció a les proves d'idiomes de les escoles oficials d'Idiomes del "Programa EOIES" el curs 2017-2018.

El termini d'inscripció de les proves és del 23 de gener al 5 de febrer de 2018

(S'ha de lliurar a la secretaria del centre el Full de matrícula emplenat, el resguard de pagament de Taxes, còpia del DNI i una fotografia de carnet)

Les taxes a pagar van en funció de si l'alumnat pertany a família nombrosa o no.

- Taxes ordinàries: ENLLAÇ

- Taxes família nombrosa general: ENLLAÇ

- Taxes família nombrosa especial: Gratuïta

- Full de matrícula EOIES 2017-2018: ENLLAÇ

- PowerPoint informatiu: ENLLAÇ

- Tutorial pagament Taxes: ENLLAÇ

Més informació a la pàgina WEB de la Conselleria d'Educació: ENLLAÇ

Dia no lectiu del centre

Per acord del Consell Escolar del nostre centre es va acordar que el dia no lectiu triat per al curs 2017-2018 serà dia 12 de febrer de 2018

PROGRAMA REUTILITZACIÓ LLIBRES

Des del centre hem començat el procés de registrament (col·locació del codi de barres ) dels llibres inclosos en el PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT  17/18. Per aquest motiu hem elaborat un calendari de lliurament de llibres per cursos en el que els vostres fills i filles han de dur:

1. TOTS ELS LLIBRES DEL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ amb el nom escrit en llapis.

2. ELS LLIBRES HAN DE DUR-LOS DINS UNA BOSSA amb el nom.

3. DINS LA BOSSA HEU DE POSAR LA FACTURA DE COMPRA.

4. HAN DE DEIXAR A LES 8‘00h ELS LLIBRES A SECRETARIA.

Els llibres seran retornats durant el mateix matí.

 

CURS

DIA DE LLIURAMENT

2n ESO A

15/01/2018

2n ESO B

18/01/2018

2n ESO C

22/01/2018

2n ESO D

24/01/2018

3r ESO A

26/01/2018

3r ESO B

30/01/2018

3r ESO C

01/02/2018

4t ESO A

19/02/2018

4t ESO B

20/02/2018

4t ESO C

21/02/2018

 

PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

La Conselleria d’Educació i Universitat ha fet públic que el nostre centre ha estat admès en el Programa de Reutilització de llibres i material didàctic per al curs 2017/18.

Dins el termini oficial per adherir-se al Programa, el nostre centre ha tingut  la següent adhesió per part de les famílies amb fills i filles a l’ESO:

Cursos

Nre. total d’alumnes per curs

Nre. d’alumnes que participen en el Programa

Percentatge d’alumnes participants sobre el total

1r d’ESO

88

79

89.77

2n d’ESO

87

67

77.01

3r d’ESO

77

55

71,42

4t d’ESO

53

37

69,81

TOTAL

305

238

78.03

 

En aquestes xifres que van se tancades dia 25 de setembre s’han d’afegir 3 alumnes més que s’hi van adherir fora de termini, però que a final de curs faran augmentar la quantitat de llibres reutilitzables .

Aquestes xifres ens fa pensar que la implantació d’aquest programa ha estat molt positiva i esperem que en el pròxim curs escolar la xifra d’adhesió arribi al 100%.

ACLARIMENT: Totes les famílies que no van lliurar l’adhesió en el termini corresponent, poden adherir-se al programa si segueixen la normativa del Programa: lliurar els llibres reutilitzables comprats i emprats el curs acadèmic actual, d’acord amb les normés d’ús establertes, i adjuntant còpia de la factura de compra d’aquests llibres quan sigui demanada.

TUTORIA ENTRE IGUALS

Una experiència enriquidora entre alumnes de 4t d'ESO i 1r d'ESO