Fira de la ciència al Guàrdia 2018
Intercanvi amb Alemanya 2018

ESCOLARITZACIÓ 2018-2019: LLISTES DEFINITIVES ADSCRIPCIÓ

D'acord amb el Calendari publicat a l'Annex 2 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de març de 2018 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2018-2019 respecte als processos d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de 2n cicle d'EI, EP, ESO, Batxillerat i Educació especial a les Illes Balears, publiquem les llistes definitives de sol·licituds presentades al procés d'adscripció.

Per visualitzar les llistes definitives clicau a l'ENLLAÇ

Els alumnes amb plaça reservada hauran de formalitzar la matrícula al nostre centre els dies 27 i 28 de juny.

CONCURS NOU LOGOTIP

Dilluns 23 d’abril el jurat del Concurs  del Nou Logotip de l’IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA es va reunir per resoldre el concurs. Després de veure les diferents propostes plnatejades, el jurat va decidir que la guanyadora del concurs fou el logotip creat per na JÚLIA PONS HUGUET.

 

Na Júlia Pons Huguet sobre el seu logotip diu: Es pot veure un arbre amb abundants branques que simbolitzen la diversitat d’ensenyaments que es donen i que creen el camí dels diferents alumnes del centre. El centre és un lloc on et formes com a persona i creixes. A l’hora l’arbre simbolitza també el saber i el coneixement.

Utilitz el color verd com a sinònim de vitalitat i creixement. I he escalat el nom del centre per donar protagonisme a cadascuna de les paraules.

ENHORABONA A TOTS ELS PARTICIPANTS!!! i GRÀCIES PER HAVER PARTICIPAT!!!

L’institut IES Josep Miquel Guàrdia participa a les proves Cangur 2018.

 

Un total de 115 alumnes del nostre centre participaren a les proves Cangur 2018. Les proves Cangur són un conjunt de proves de contingut matemàtic no curricular amb l’objectiu d’apropar les matemàtiques als estudiants que cursen entre 5è de primària fins a 2n de batxillerat. Les proves estan diferenciades per nivells  i inclouen problemes amb dificultat creixent on l’estudiant ha d’aplicar estratègies matemitques  i lògica. Cada prova està dividida en 30 qüestions amb una puntuació establerta segons la dificultat. La durada de la prova és de 75 minuts.

Just després de les proves, els alumnes han participat en una gimcana matemàtica en grups de diferent nivell.

Fins el curs passat les proves es van realitzar dins el centre, però enguany, degut al volum d’alumnes participants i la logística que comporta, la ubicació s’ha traslladat al pavelló poliesportiu d’Alaior. El centre vol fer públic l’agraïment a l’Ajuntament d’Alaior per la cessió d’aquest espai.

El centre i concretament el departament de matemàtiques ha valorat molt positivament la jornada : ja que es va viure en un ambient distès, alegre amb un alumnat participatiu i involucrat.

 

Proves lliures de mòduls de Cicles Formatius curs 2017-2018: Llistes definitives admesos i calendari exàmens

D'acord amb l'article 18.1 de l'ANNEX ! de la Resolució de la directora general de FormacióProfessional i Formació del Professorat de 9 de març de 2018 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització (BOIB 32 de 13/03/2018), publiquem la relació definitiva de les persones inscrites.

Per visualitzar el llistat de les persones clicau a l'ENLLAÇ

Per visualitzar les dates dels exàmens, clicau a l'ENLLAÇ

Proves lliures de mòduls de Cicles Formatius curs 2017-2018

S'ha publicat la convocatòria de les proves lliures de mòduls de cicles formatius 2017-2018.

El termini d'inscripció és del 19 al 28 de març en el centre on s'hagin d'examinar i que en aquest

curs acadèmic, s'imparteixin aquests mòduls de forma presencial, per tant, dels mòduls que es

detallen seguidament, en el nostre centre no es podran dur a terme aquestes proves ja que aquest

curs acadèmic no s'imparteixen presencialment:

CFGM Farmàcia i Parafarmàcia

CFGS Dietètica

Anatomofisiologia i patologia bàsiques

Dietoteràpia

Disposició i venda de productes

Microbiologia i higiena alimentària

Oficina de farrmàcia

Educació sanitària i promoció de la salut

Dispensació de productes farmacèutics

Formació en centres de treball

Operacions bàsiques de laboratori

 

Formació i orientació laboral

 

Tota la informació la podeu trobar a l'ENLLAÇ

I també a la pàgina web de la Conselleria d'Educació al següent ENLLAÇ