25 Novembre

En el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència de Gènere els nostres alumnes han volgut solidaritzar-se i han creat aquest vídeo.

ACTIVITAT 25N

Avui 25 de novembre se celebra el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència de Gènere i els nostres alumnes han volgut solidaritzar-se amb la causa realitzant una sessió en la qual han  pogut conèixer una mica més sobre aquest tema. Us compartim la imatge final de la sessió on els alumnes han pogut col·laborar amb la iniciativa #PandèmiaDeLaViolència portada endavant per la Fundació Vicenç Ferrer per tal de donar visibilitat a aquesta problemàtica. 

 

 

Durant aquest curs l’alumnat d’IAEE de 4t ESO participarà amb el projecte JES (Joves Emprenedors Socials) d’ICAPE on podran crear una ONG i captar fons que es destinaran a una de les causes portades endavant per aquesta fundació.


 

Reunions informatives inici de curs

El proper dijous dia 15 es durà a terme la reunió informativa d'inici de curs amb el tutor/a del grup dels vostres fills dels següents grups

HORA

NIVELL

20:00H

Tots els grups de 1r ESO

Tots els grups de 3r ESO

Tots els grups de 1r BATX

Només podrà assistir un membre de la família per alumnat i haureu d'esperar al pati per on entren els seus fills habitualment, on us rebrà el tutor/a i us acompanyarà a l'aula.

Es per aquest motiu que heu de ser puntuals.

Si algú no pot assistir a la reunió, us demanam que ho comuniqueu al tutor/a per mail o Gestib.

Igualment trobareu un resum de les reunions a la web del centre.

JORNADA ACOLLIDA CICLES FORMATIUS 2020-2021

Us informem sobre la Jornada d'acollida que tindrà lloc dimarts dia 29 de setembre,:

Per llegir la carta, adreçada a l'alumnat que cursarà 1r curs dels Cicles Formatius i d'FP Bàsica, clicau a l'ENLLAÇ

Per llegir la carta, acreçada a l'alumnat de 2n cursos dels Cicles Formatius i d'FP Bâsica, clicau a l'ENLLAÇ

Per consultar les llistes dels subgrups, clicau a l'ENLLAÇ

Calendari acollida inici de curs, clicau a l'ENLLAÇ

Calendari previsió presencialitat Cicles Formatius/FP Bàsica 1r Trimestre, clicau a l'ENLLAÇ

Comunicat per a les famílies (COVID-19)

Benvolgudes famílies.

Volem informar des del centre a tota la comunitat educativa del GUÀRDIA que avui capvespre ens han informat des de Salut que un alumne està contagiat per la COVID19. S’ha de dir que aquest contagi s’ha produït fora del centre.

Tan prest com hem estat coneixedors, hem posat en marxa totes les mesures de seguretat que des de Salut ens han dit; demà dijous es faran les  proves PCR a tots els contactes estrets marcats per les autoritats sanitàries, i de moment podem dir que no tenim notícies de cap altre cas positiu.

Tots els alumnes i professors considerats contactes estrets per Salut estaran en quarantena fins que el servei de Salut ho consideri. Per tant, demanam a tothom que senzillament segueixi les pautes marcades per Salut, i que des del centre mirarem escrupolosament que així sigui.

Els contactes estrets marcats per Salut han estat avisats telefònicament avui mateix per l'equip directiu.

Admissió Cicles Formatius 2020-2021: llistes definitives

D’acord amb l’article 26 de l’Annex 1 de la Resolució del director General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 2 de juliol de 2020 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d'admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s'imparteixen en règim d'ensenyament presencial per al curs escolar 2020-2021 (BOIB núm. 119 de 7 de juliol de 2020), publiquem la llista definitiva de persones admeses. També es publiquen les llistes de les persones que han entrat en segones i següents opcions, així com la llista d'espera.

Reclamacions: D’acord amb l’article 26.5 de l’esmentada resolució, es podrà interposar recurs d’alçada davant el director general de formació professional en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de la llista.

Per visualitzar les llistes amb el codi de sol·licitud, clicau al següent ENLLAÇ

Per visualitzar la consulta individual del resultat del procés, clicau al següent ENLLAÇ

Us recordam que les persones que no han obtingut cap plaça en les llistes definitives, tenen assignada una cita en la pròpia llista que publiquem

 

INFORMACIÓ DEL PROCÉS DE MATRÍCULA: Les persones que constin a les llistes definitives de persones admeses i que apareguin amb RESERVA DE PLAÇA, hauran de formalitzar la matrícula els dies 23, 24 i 25 de setembre de 2020.

La documentació necessària la podeu descarregar en el següent ENLLAÇ.

Per fer-nos arribar la matrícula, es podrà lliurar d’una de les maneres següents:

·          PRESENCIALMENT: s’haurà de trucar al centre per demanar cita prèvia

·        TELEMÀTICAMENT: s’haurà d’imprimir, emplenar i escanejar la documentació, i llavors enviar-la al mail del centre, tenint en compte que no s’acceptarà cap matrícula que no dugui tota la documentació que es demana.

IMPORTANT: Si la persona admesa no formalitza la matrícula en el període establert, es considera que renuncia a la plaça adjudicada i queda fora del procés d’admissió.

Altra informació a tenir en compte:

  • Llibres de text: La llista de llibres de tex, tenint en compte que no hi ha llibres dels Cicles de Sanitat ni d'FP  Bàsica, i es pot consultar al següent ENLLAÇ
  • Beques: En cas de voler demanar les Beques per estudis Post obligatoris del MEC, es pot obtenir tota la informació al següent ENLLAÇ (Termini de sol·licituds: dia 1 d’octubre de 2020)
  • Inici classes: Les classes s’inicien dia 29 de setembre. Dilluns 28 es publicarà a la nostra web una carta informativa i l'horari d'acollida.

JORNADA ACOLLIDA, GRUPS I INICI DE CURS 2020-2021

Adjuntem una sèrie de documentació important per a l'inici del proper curs 2020-2021.

Podreu trobar una sèrie de carpetes organitzades per nivells educatius, dintre de les quals hi ha la següent informació:

- Llistes de Grups

- Calendari Acollida

- Carta acollida inici de curs

- Horari de Grups d'assistència semipresencial 1r Trimestre curs 2020-2021

- Informació servei de Transport Escolar

Per accedir a tota la informació, clicau al segúent ENLLAÇ