Intercanvi amb Trostberg (Alemania)

Admissió cicles formatius 2022-2023: Llistes definitives 2a Fase

D’acord amb l’article 41 de l’Annex 1 de la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 20 d’abril de 2022 per la qual es dicten instruccions relatives al procediment d’admissió i  matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en règim d’ensenyament presencial per al curs escolar 2022-2023 (BOIB núm. 56 de 28/04/2022), publiquem la llista definitiva de persones admeses a la 2a Fase. També es publiquen les llistes de les persones que han entrat en segones i següents opcions, així com la llista d'espera.

·       En aquestes llistes s’indica el centre on s’ha obtingut RESERVA DE PLAÇA

·       Per garantir l’anonimat dels participants, tan sols apareixen 4 xifres del seu DNI.

·       Les llistes estan diferenciades per a cada una dels dos grups.

LLISTES DEFINITIVES ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2022-2023 2a FASE

Estudis

1a opció

2es i successives opcions

Títol professional Bàsic en Serveis Comercials

ENLLAÇ

 

CFGM Activitats Comercials

ENLLAÇ

ENLLAÇ

CFGS Dietètica

ENLLAÇ

ENLLAÇ

Per visualitzar la consulta individual del resultat del procés, clicau al següent ENLLAÇ

Reclamacions: D’acord amb l’article 41.5 de l’esmentada resolució, es podrà interposar recurs d’alçada davant el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de la llista.

INFORMACIÓ DEL PROCÉS DE MATRÍCULA: Les persones que constin a les llistes definitives de persones admeses i que apareguin amb RESERVA DE PLAÇA, hauran de formalitzar la matrícula els dies 22 i 23 de setembre de 2022.

IMPORTANT: Si la persona admesa no formalitza la matrícula en el període establert, es considera que renuncia a la plaça adjudicada i queda fora del procés d’admissió.

Altra informació a tenir en compte:

  • Inici classes: Les classes s’inicien dia 23 de setembre. Podeu consultar l’horari de la jornada d’acollida en el següent ENLLAÇ

A partir de dia 26 de setembre, les persones que no han obtingut cap plaça en les llistes definitives de la Fase 2 i volen optar a cursar algun cicle del nostre centre en el qual han quedat vacants, poden contactar directament amb els serveis administratius (971372744) 

JORNADA ACOLLIDA CICLES FORMATIUS

Us informam de la jornada d'acollida per a l'alumnat de cicles formatius, que tindrà lloc a la SALA D’ACTES DEL CENTRE el proper DIVENDRES DIA 23 DE SETEMBRE d’acord amb el següent horari.

GRUP

HORARI

Grau Bàsic Serveis Comercials

9-11h

CFGM Farmàcia i Parafarmàcia

CFGM Activitats Comercials

CFGS Dietètica

9:30-11:30h

Les classes començaran el dilluns dia 26 de setembre en horari normal a partir de les 8h.

Jornada acollida ESO/Batx curs 2022-2023

El proper dilluns dia 12 de setembre s’inicien les activitats lectives dels diferents grups d’ESO i Batxillerat, amb l’horari següent:

Grups

Horari

1r ESO

De 9.00h a 13.00h

2n ESO

De 10.00h a 13.00h

3r ESO

De 10.15h a 13.00h

4t ESO

De 10.30h a 13.00h

1r i 2n de Batxillerat

D’11.00h a 13.00h

 Llibres de text: Aquells alumnes que no tenguin els llibres de text, ja els poden passar recollir a secretaria de 9.00 a 13.30, o el primer dia de classe els trobaran a l’aula.

Transport Escolar: L’alumnat que sigui usuari d’aquest servei, ja el podrà fer servir des del dia de l’acollida. Podeu consultar el document amb els horaris aproximats de recollida en el següent ENLLAÇ

Reunió informativa per a les famílies de l’alumnat de 1r d’ESO: Es convoca a una reunió informativa el dilluns dia 5 de setembre a les 19h a la Sala d’Actes del centre.

Llistes de Grups: Els publicaran el dimecres dia 7 de setembre a la web del centre.

Las classes començaran amb normalitat dimarts dia 13 de setembre de les 8.00h a les 14.05h

Escolarització 2022-2023: Llistes definitives admissió Batxillerat

D’acord amb l’Annex 2, punt 1 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de març de 2022 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2022-2023 respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears (BOIB núm. 39 de 19/03/2022), i de l’art. 20 de de Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’abril de 2016 que regula el procés d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial de les Illes Balears  (BOIB Núm. 45 del 09/04/2016), en tot allò que no s'oposi a l'anterior decret.(BOIB núm. 45 de 09/04/2016) publiquem la llista definitiva de les alumnes admesos del procés d’admissó a Batxillerat.

 Per consultar la llista, clicar al següent ENLLAÇ

 S’ha de formalitzar matrícula en el centre del 18 al 20 de juliol (Alumnat que compleix els requisits acadèmics el juny)

S’ha de formalitzar matrícula en el centre del 5 al 9 de setembre (Alumnat que compleix els requisits acadèmics el setembre i ha resultat admès a les llistes definitives)

 Es considera que els alumnes que no han formalitzat la matrícula en el període establert renuncien a la plaça sol·licitada.

 

Admissió cicles formatius 2022-2023: Llistes definitives

D’acord amb l’article 28 de l’Annex 1 de la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 20 d’abril de 2022 per la qual es dicten instruccions relatives al procediment d’admissió i  matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en règim d’ensenyament presencial per al curs escolar 2022-2023 (BOIB núm. 56 de 28/04/2022), publiquem la llista definitiva de persones admeses. També es publiquen les llistes de les persones que han entrat en segones i següents opcions, així com la llista d'espera (es publicaran al llarg del matí).

Reclamacions: D’acord amb l’article 28.6 de l’esmentada resolució, es podrà interposar recurs d’alçada davant el director general de formació professional en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de la llista.

·       En aquestes llistes s’indica el centre on s’ha obtingut RESERVA DE PLAÇA.

·       Per garantir l’anonimat dels participants, tan sols apareixen 4 xifres del seu DNI.

·       Les llistes estan diferenciades per a cada una de les 3 vies d’accés

LLISTES DEFINITIVES ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2022-2023

Estudis

1a opció

2es i successives opcions

FP Bàsica Serveis Comercials

ENLLAÇ

ENLLAÇ

CFGM Activitats Comercials

ENLLAÇ

ENLLAÇ

CFGM Farmàcia i Parafarmàcia

ENLLAÇ

Llista d’espera Farmàcia

ENLLAÇ

 

CFGS Dietètica

ENLLAÇ

ENLLAÇ

Per visualitzar la consulta individual del resultat del procés, clicau al següent ENLLAÇ

IMPORTANT: Si la persona admesa no formalitza la matrícula en el període establert, es considera que renuncia a la plaça adjudicada i queda fora del procés d’admissió.

Les persones que no han obtingut cap plaça en les llistes definitives i volen optar a cursar algún cicle en el qual han quedat vacants, o les persones que volen millorar l’opció obtinguda a la 1a Fase, han de tornar a participar a la 2ª Fase del procés d’admissió a cicles formatius (de l’1 al 7 de setembre). Dia 30 de juliol, es publicarà a la WEB d’FP, la relació dels cicles i les places que han quedat vacants un cop finalitzada la 1ª Fase del procediment.

INFORMACIÓ DEL PROCÉS DE MATRÍCULA: Les persones que constin a les llistes definitives de persones admeses i que apareguin amb RESERVA DE PLAÇA, hauran de formalitzar la matrícula en el centre on s’ha obtingut plaça els dies 20, 21 i 22 de juliol de 2022.

La matrícula es realitzarà a través del programa GestIB (https://www3.caib.es/xestib) seguint una de les següents opcions:

a.            OPCIÓ 1: Des de GestIB-famílies.  Accediu al GestIB amb les vostres claus. (Pipella al menú “Matrícula en línia”, disponible NOMÉS durant els períodes de matrícula especificats).

  •      b.           OPCIÓ 2: Emprar un codi d’accés que enviarà l’institut per correu electrònic el primer dia hàbil de matrícula.

Rebreu un codi d’accés i unes instruccions al correu electrònic indicat al procés d’admissió. Aquesta opció NO és vàlida si l’alumne NO disposa de document d’identitat.

Si no ha comunicat un correu electrònic VÀLID al centre o té la SAFATA D’ENTRADA PLENA, no podrà rebre aquest codi.

Admissió cicles formatius 2022-2023: Llistes provisionals

D’acord amb l’article 26 de l’Annex 1 de la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 20 d’abril de 2022 per la qual es dicten instruccions relatives al procediment d’admissió i  matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en règim d’ensenyament presencial per al curs escolar 2022-2023 (BOIB núm. 56 de 28/04/2022), publiquem la llista provisional de persones admeses.

·       En aquestes llistes NO SURT RESERVA DE PLAÇA, tan sols la baremació aplicada.

·       Per garantir l’anonimat dels participants, tan sols apareixen 4 xifres del seu DNI.

·       Els sol·licitants han de comprovar que les opcions indicades i la baremació són correctes.

·       Les llistes estan diferenciades per a cada una de les 3 vies d’accés

 

LLISTES PROVISIONALS ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2022-2023

FP Bàsica Serveis Comercials

ENLLAÇ

CFGM Activitats Comercials

ENLLAÇ

CFGS Farmàcia i Parafarmàcia

ENLLAÇ

CFGS Dietètica

ENLLAÇ

També es pot fer la consulta des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP: AQUI

Reclamacions: D’acord amb l’article 27 de l’esmentada resolució, es poden presentar reclamacions del dia 11 al 13 de juliol de 2022.

Si l’usuari ha fet la sol·licitud telemàticament i vol presentar una reclamació, també ho pot fer telemàticament fent servir usuari i contrasenya Cl@ve/Gestib. En cas contrari, ho pot fer directament amb el centre educatiu escollit en 1a opció.