Intercanvi amb Trostberg (Alemania)

ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2023-2024: LLISTES DEFINITIVES ADMESOS

D’acord amb la normativa d’admissió a cicles formatius 2023-2024, publiquem la llista definitiva de persones admeses. També es publiquen les llistes de les persones que han entrat en segones i següents opcions, així com la llista d'espera.

Reclamacions: D’acord amb l’article 28.6 de l’esmentada resolució, es podrà interposar recurs d’alçada davant el director general de formació professional en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de la llista.

·       En aquestes llistes s’indica el centre on s’ha obtingut RESERVA DE PLAÇA.

·       Per garantir l’anonimat dels participants, tan sols apareixen 4 xifres del seu DNI.

·       Les llistes estan diferenciades per a cada una de les 3 vies d’accés

LLISTES DEFINITIVES ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2023-2024

 

Estudis

1a opció

2es i successives opcions

Instruccions matrícula en línea

FP Bàsica Serveis Comercials

ENLLAÇ

ENLLAÇ

ENLLAÇ

CFGM Activitats Comercials

ENLLAÇ

ENLLAÇ

ENLLAÇ

CFGM Farmàcia i Parafarmàcia

ENLLAÇ

ENLLAÇ

Llista d’espera Farmàcia

ENLLAÇ

 

 

CFGS Dietètica

ENLLAÇ

ENLLAÇ

ENLLAÇ

CFGS Màrqueting i Publicitat

ENLLAÇ

ENLLAÇ

Per visualitzar la consulta individual del resultat del procés, clicau al següent ENLLAÇ

INFORMACIÓ DEL PROCÉS DE MATRÍCULA: Les persones que constin a les llistes definitives de persones admeses i que apareguin amb RESERVA DE PLAÇA, hauran de formalitzar la matrícula en el centre on s’ha obtingut plaça els dies 19, 20 i 21 de juliol de 2023. En el nostre centre, la matrícula es farà en línea. S’han de seguir les instruccions clicant a l’Enllaç “Instruccions matrícula en línea”)

IMPORTANT: Si la persona admesa no formalitza la matrícula en el període establert, es considera que renuncia a la plaça adjudicada i queda fora del procés d’admissió.

Les persones que no han obtingut cap plaça en les llistes definitives i volen optar a cursar algún cicle en el qual han quedat vacants, o les persones que volen millorar l’opció obtinguda a la 1a Fase, han de tornar a participar a la 2ª Fase del procés d’admissió a cicles formatius (de l’1 al 7 de setembre). Dia 31 de juliol, es publicarà a la WEB d’FP, la relació dels cicles i les places que han quedat vacants un cop finalitzada la 1ª Fase del procediment.

Altra informació a tenir en compte un cop formalitzada la matrícula:

  • Llibres de text: al primer curs dels nostres cicles formatius no s’empren llibres de text.
  • Inici classes: Les classes s’inicien dia 22 de setembre.
  • A principi de curs, el centre us regalarà a l’alumnat una Agenda escolar i un Boc’n’Roll

ESCOLARITZACIÓ 23-24: LLISTES DEFINITIVES ADMISSIÓ BATXILLERAT

D’acord la normativa del procés d'admissió a Batxillerat 2023-2024, publiquem la llista definitiva de les alumnes admesos.

Per consultar la llista, clicar al següent ENLLAÇ o al següent ENLLAÇ

S’ha de formalitzar matrícula on-line del 17 al 19 de juliol (Alumnat que compleix els requisits acadèmics el juny). Podeu consultar les instruccions de la matrícula en el següent ENLLAÇ.

Es considera que els alumnes que no han formalitzat la matrícula en el període establert renuncien a la plaça sol·licitada.

ESCOLARITZACIÓ 23-24: LLISTES PROVISIONALS ADMISSIÓ BATXILLERAT

D’acord amb l’Annex 2, punt 1 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 24 de febrer de 2023 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2022-2023 respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears (BOIB núm. 28 de 04/03/2023), publiquem la llista provisional de les puntuacions del procés d’admissió a Batxillerat.

Els dies 7 a 11 de juliol es prodran presentar reclamacions a les esmentades llistes.

Per consultar la puntuació, clicar al següent ENLLAÇ i també les llistes en el següent ENLLAÇ

Les llistes definitives es publicaran el proper dia 14 de juliol.

Representació de l'obra de teatre "Una Història Indecisa"

Representació de l'obra de teatre UNA HISTORIA INDECISA, creada per una alumna de 2n d'ESO, Dana Mercadal Dos Santos, i representada per  un grup d'alumnes de 2n d'ESO dirigits per la professora de Llengua Castellana Marga Llovet, que es va dur a terme durant de la FIRA DEL CONEIXEMENT 2023, per tal que, tant el Centre com els alumnes,-as de Educació Primària que venien a visitar l'Institut, poguessin conèixer l'ús de l'espai de "Es Bot".

 

ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2023-2024: LLISTES PROVISIONALS SOL·LICITANTS

D’acord amb l’article 26 de l’Annex 1 de la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 8 de març de 2023 per la qual es dicten les instruccions relatives al procediment d’admissió i matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en modalitat presencial per al curs escolar 2023-2024 (BOIB núm. 34 de 16/03/2023), publiquem la llista provisional de persones sol·licitants.

·       En aquestes llistes NO SURT RESERVA DE PLAÇA, tan sols la baremació aplicada.

·       Per garantir l’anonimat dels participants, tan sols apareixen 4 xifres del seu DNI.

·       Els sol·licitants han de comprovar que les opcions indicades i la baremació són correctes.

·       Les llistes estan diferenciades per a cada una de les 3 vies d’accés

LLISTES PROVISIONALS ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2023-2024

FP Grau Bàsic Serveis Comercials

ENLLAÇ

CFGM Activitats Comercials

ENLLAÇ

CFGM Farmàcia i Parafarmàcia

ENLLAÇ

CFGS Dietètica

ENLLAÇ

CFGS Màrqueting i Publicitat

ENLLAÇ

També es pot fer la consulta des de l’enllaç publicat a la pàgina web d’FP: AQUI

Reclamacions: D’acord amb l’article 27 de l’esmentada resolució, es poden presentar reclamacions del dia 10 al 12 de juliol de 2023.

Si l’usuari ha fet la sol·licitud telemàticament i vol presentar una reclamació, també ho pot fer telemàticament fent servir usuari i contrasenya Cl@ve/Gestib. En cas contrari, ho pot fer directament amb el centre educatiu escollit en 1a opció.

LES LLISTES DEFINITIVES ES PUBLICARAN EL PROPER DIA 19 DE JULIOL.

Vine al nou cicle de MÀRQUETING I PUBLICITAT

Us informem que el proper curs, 2023-24, es podrà cursar un nova formació professional en el centre de TÈCNIC SUPERIOR EN MÀRQUETING I PUBLICITAT.

El cicle es realitzarà en horari de matins.

El període d’admissió ja està obert fins el 30 de juny.

Recordar que teniu tota la informació sobre aquests estudis al tríptic que es pot consultar en el següent enllaç i també podeu contactar amb el centre a través del correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

ESCOLARITZACIÓ 23-24: LLISTES DEFINITIVES ADMISSIÓ ESO

D’acord amb l’Annex 2, punt 1 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 24 de febrer de 2023 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2022-2023 respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears (BOIB núm. 28 de 04/03/2023), i de l’art. 20 de de Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’abril de 2016 que regula el procés d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial de les Illes Balears  (BOIB Núm. 45 del 09/04/2016), en tot allò que no s'oposi a l'anterior decret.(BOIB núm. 45 de 09/04/2016) publiquem la llista definitiva de les alumnes admesos del procés d’admissó a ESO

 Per consultar la llista, clicar al següent ENLLAÇ

 S’ha de formalitzar matrícula en el centre del 23 al 30 de juny.

Es considera que els alumnes que no han formalitzat la matrícula en el període establert renuncien a la plaça sol·licitada.