PROVES LLIURES CICLES FORMATIUS 2020: CALENDARI

D'acord amb la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 8 de maig de 2020, per la qual es modifica la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 3 de febrer de 2020 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títuls de tècnic i de tècnic superior de formació professional, publiquem el calendari previst de desenvolupament de les proves.
Per visualitzar el calendari, clicau a l'ENLLAÇ
Així mateix, també publiquem la tipologia de cada un dels exàmens. Per visualitzar-ho, clicau a l'ENLLAÇ
 

Procés Escolarització 2020-2021

D'acord amb l'Annex 2 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 5 de març de 2020 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2020-20214 respecte als processos d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears (BOIB núm.80 de 12/05/2020), publiquem el calendari del seu desenvolupament.

Tot el procediment es durà a terme de forma telemàtica, així com les consultes de les llistes que es vagin publicant mitjançant la la pàgina WEB d'Escolarització

 Per consultar el calendari, clicau sobre l'ENLLAÇ

Procés d'admissió a Cicles Formatius 2020-2021

Ateses les mesures adoptades i canvis en matèria educativa derivades de la situació d’emergència sanitària provocada pel COVID-19, des de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, i atès que les proves d’accés s’ajornaran als dies 8 i 9 de juliol, han decidit fer canvis en el procés d’admissió, per la  qual cosa s’ha informat que el termini de sol·licituds serà de dia 17 d’agost al 7 de setembre de 2020

 Els procediments per a la sol·licitud d’admissió es farà mitjançant el tràmit telemàtic, al qual es pot accedir des de la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors i a la de Formació Professional. (ENLLAÇ)

Una de les novetats d’aquest procediment d’admissió serà que la persona interessada podrà sol·licitar fins a 10 opcions de cicles formatius que vol cursar, en el cas de cicles de grau mitjà i grau superior i fins a 5 opcions en el cas del cicles d’FPB.

Podeu descarregar-vos el calendari de tot el procés ciclant en el següent ENLLAÇ

Per visualitzar la oferta formativa, podeu clicar a:

Oferta formativa Formació Professional Bàsica

ENLLAÇ

Oferta formativa Cicles Formatius de Grau Mitjà

ENLLAÇ

Oferta formativa Cicles Formatius de Grau Superior

ENLLAÇ

 

Comunicat per a les famílies

Estimades famílies de l’IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA

Estem davant una situació excepcional, nova per a tots nosaltres. Els nostres fills/es fa unes setmanes que van deixar d’anar a l’institut, als parcs, a jugar amb els amics/es, a practicar esports i altres activitats que els permetien relacionar-se amb els iguals i en diferents contextos. Això comporta un procés d'aprenentatge i d'adaptació per a totes les persones que hi conviuen.

Al llarg d’aquestes setmanes hem fet tot el possible per mantenir l’activitat educativa pels mitjans tecnològics que de forma puntual ja utilitzaven, però ara, s’han convertit en l'única forma de comunicació, fins que duri el confinament.

Som conscients que els primers dies de confinament els vostres fills/es van rebre una quantitat de missatges de feines, tasques... que per a molts va ser difícil de gestionar i volem agrair les vostres aportacions i comentaris al respecte (alumnes i famílies) per tal d’anar millorant. Creiem que les dues setmanes posteriors l’ordre, la seqüència i la quantitat de tasques ha estat millor pels comentaris que han fet els alumnes als seus tutors i/o professors d’àrea. Aquesta situació és nova per a tothom i nosaltres també necessitem un procés d’aprenentatge i adaptació. Us demanem disculpes per l'estrès afegit que us hem pogut ocasionar.

Sabem que la situació no és igual per a totes les famílies (pares separats, famílies monoparentals, pares que a dia continuen treballant (treballadors de sanitat, supermercats, farmàcies...), famílies amb neguit  per la situació laboral... i agraïm i animem que ens feu arribar allò que us preocupi, ja sigui per una qüestió tècnica (hem proporcionat material informàtic a aquells alumnes que no en tenien, connexió, informació sobre l’ús de les tecnologies...) com de seguiment de feines, tasques, treballs, o també a nivell emocional. La nostra tasca i implicació docent és la mateixa de sempre i volem fer el que estigui en les nostres mans per tal d’acompanyar-vos en aquesta situació.

En general, estem molt contents del seguiment que han mantingut els vostres fills/es envers les tasques proposades i volem felicitar-los, igual que a vosaltres, que ben segur heu dedicat més temps a ajudar-los.

Hem considerat adient reduir el nombre d’activitats i deures per a aquests dies de vacances. Considerem que han fet una molt bona feina i creiem oportú que els dies que venen ara puguin descansar i agafar forces per al darrer trimestre. Tots ens mereixem un descans.

El període de confinament ve marcat per les autoritats i ningú pot fer una previsió de quan tornaran les classes presencials. El que podem preveure és que el 3r trimestre les classes continuaran essent per via telemàtica. Els criteris d’avaluació, qualificació i promoció es podran veure afectats, tenint en compte les instruccions que ens faci arribar la DGPOC i les propostes que faran els diferents departaments del centre. Aquests nous criteris seran públics per a tota la comunitat educativa.

A partir del 20 d’abril amb el retorn de les classes (a distància) es facilitarà, com hem fet aquestes dues darreres setmanes, una graella setmanal on s’especificarà a cada assignatura les tasques a realitzar, els terminis d’entrega i la forma de fer-ho, per tal que setmana a setmana els nostres alumnes puguin organitzar-se. Cal dir que els terminis d’entrega serveixen per ajudar a organitzar-se tant per a l’alumnat com per al professorat a l’hora de corregir, però que són totalment flexibles a les circumstàncies de cada alumne.

També organitzarem (ja s’han fet en alguns nivells) sessions de classes i tutories virtuals (via Hangouts) que ens serviran per poder tenir un contacte més proper amb els nostres alumnes.

Abans d’un període vacacional solem acomiadar-nos desitjant bones vacances, però en aquestes circumstàncies el que us volem desitjar és salut i molts d’ànims per a tots i totes i que, com sempre, estem a la vostra disposició per a qualsevol cosa que considereu.

Atentament

També us volem aportar algunes guies de caire general que tal vegada us poden ser d’ajuda o donar-vos alguna idea de com poder gestionar el dia a dia a casa

Comunicat per a les famílies (COVID-19)

Benvolgudes famílies.

Volem informar des del centre a tota la comunitat educativa del GUÀRDIA que avui de capvespre ens han informat des de Salut que un alumne està contagiat per la COVID19. S’ha de dir que aquest contagi s’ha produït fora del centre.

Tan prest com hem estat coneixedors, hem posat en marxa totes les mesures de seguretat que des de Salut ens han dit; demà dijous es faran les  proves PCR a totes les persones que en els darrers dies han tingut contacte amb aquest alumne, i de moment podem dir que no tenim notícies de cap altre cas positiu.

Tots els alumnes i professors estaran en quarantena fins que el servei de Salut ho consideri. Per tant, demanam a tothom que senzillament segueixi les pautes marcades per Salut, i que des del centre mirarem escrupolosament que així sigui.

 

SESSIONS D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA ALUMNAT 3r i 4t d’ESO (Virtuals)

Benvolgudes famílies,

Al llarg la 3a avaluació l’orientador del centre fa unes xerrades informatives sobre els itineraris educatius tant a famílies com per alumnes. Degut a la situació que estem vivint no es podran fer de forma presencial i fer-les a nivell grupal de forma online considerem que és complicat per la quantitat d'alumnes i famílies que estarien connectades a la vegada, amb la qual cosa l'orientador del centre farà sessions individuals via meet per a les famílies i alumnes que ho demanin. S’hauran de posar en contacte amb l’orientador via mail (jvillalba@iesjosepmiquelguardia.org) i ell li donarà dia i data per a la sessió (en horari de matí o capvespre). 

Atentament.

Butlletins qualificacions 2a avaluació

Us informem que, mitjançant l’aplicació GESTIB, a partir de dimarts dia 7 d'abril a les 15h es podran consultar els butlletins de qualificacions de la 2a avaluació. 

Si voleu contactar amb el/la tutor/a del grup del vostre fill/a o amb algun/a professor/a d’àrea , a partir de dimecres dia 8 d’abril, haureu d'emprar la mateixa aplicació GESTIB per ser atesos.