Títols acadèmics

Autorització recollida títols acadèmics

Tutorial pagament telemàtic taxes expedició de tïtols acadèmics: Batxillerat

Tutorial pagament telemàtic de taxes d'expedició de títols acadèmics de Cicles Formatius

 

Es poden passar a recollir els diplomes que s'han rebut fins als següents cursos acadèmics (inclosos)

NIVELL EDUCATIU TÍTOLS REBUTS AL CENTRE FINS AL CURS ACADÈMIC SEGúENT (INCLÒS)
ESO 2015/2016 (CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA I CONVOCATÒRIA SETEMBRE)
BATXILLERAT 2015/2016 (CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA I CONVOCATÒRIA SETEMBRE)
CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ 2015/2016 (CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA I CONVOCATÒRIA SETEMBRE)
CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR 2005/2006 (CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA I CONVOCATÒRIA SETEMBRE)
FP BÀSICA 2015/2016 (CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA I CONVOCATÒRIA SETEMBRE)