ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS (FPB/GM/GS) CURS 2017-2018: Provisionals admesos

Llista provisional admesos Cicles Formatius 2017-2018

 D'acord amb l'annex 4 de la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 25 de maig de 2017 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d'admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2017-2017 (BOIB núm. 68 de 03/06/2017), publiquem la llista provisional de persones admeses i en espera (primeres opcions).

D'acord amb l'esmentat calendari, es podran presentar reclamacions de l'11 al 13 de juliol de 2017.

Dia 14 de juliol es publicaran les resolucions a les reclamacions.

Per veure les llistes clicau a l'ENLLAÇ