ESCOLARITZACIÓ 2017-2018: Llistes provisionals admissió

D'acord amb el calendari publicat a l'Annex 2 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de març de 2017 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2017-2018 respecte als provessos d'adscripció, admissó i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de 2n cicle d'EI, EP, ESO, Batxillerat i Educació Especial a les Illes Balears, publiquem la llista provisional del procés d'admissió a ESO.

Per veure les llistes clicau a l'ENLLAÇ.

Es podran presentar reclamacions davant la direcció del centre, del 09 al 13 de juny de 2017.