PROCÉS ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2018-2019: LLISTES DEFINITIVES

D'acord amb el Calendari publicat a l'Annex 4 i l'article 27 de la Resolució de la directora general de Formació Professional i  Formació del Professorat de 19 de març de 2018 per la qual es dicten instruccion per concretar el procediment d'admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2018-2019, publiquem les llistes definitives de persones admeses i excloses al procés d'admissió així com també es publiquen les llistes d'espera.

En cas de no haver obtingut reserva de plaça, a la llista definitiva es convoca a l'interessat/a a la Delegació d'Educació de Menorca a un dia i hora assenyelat, per tal d'oferir-li les vacants que hi puguin quedar (Crida única).

1. Admissió FP Bàsica (opció 1, 2 3 i 4) ENLLAÇ

2. Admissió FP- GM (Per cicles formatius de grau mitjà) (opció 1, 2 3 i 4) ENLLAÇ

3. Admissió FP- GS (Per cicles formatius de grau superior) ) (opció 1, 2 3 i 4) ENLLAÇ

4. Llistes d’espera FP-GM (Cicle Formatiu Farmàcia i Parafarmàcia) ENLLAÇ

5. Admissió a grau mitjà pendent de setembre/homologació. ENLLAÇ

D'acord amb l'esmentat calendari i l'article 28, els interessats amb reserva de plaça han de venir a formalitzar la matrícula del 18 al 20 de juliol a la secretaria del centre, en horari de 9 a 13.30h. Si no es formalitza la matrícula en el termini esmentat, es considera que l'interessat/da renuncia a la plaça adjudicada i queda fora del procés d'admissió.

En cas de generar-se alguna vacant al CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia, els dies 23 i 24 de juliol es procedirà a telefonar a les persones que figuren a la llista d’espera per oferir-lis aquestes places.