ESCOLARITZACIÓ 2018-2019: LLISTES DEFINITIVES ADMISSIÓ BATXILLERAT

D'acord amb el Calendari publicat a l'Annex 2 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de març de 2018 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2018-2019 respecte als processos d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de 2n cicle d'EI, EP, ESO, Batxillerat i Educació especial a les Illes Balears, publiquem les llistes definitives de sol·licituds presentades al procés d'admissió a batxillerat.

Per visualitzar les llistes clicau a l'ENLLAÇ

D'acord amb l'esmentat calendari, els interessats amb reserva de plaça han de venir a formalitzar la matrícula del 18 al 19 de juliol a la secretaria del centre en horari de 9 a 13.30h