• El centre
  • Oferta educativa

Oferta educativa

OFERTA EDUCATIVA Curs 2017/18

 

Educació Secundària Obligatòria

1r ESO

2n ESO

3r ESO

2n PMAR

4t ESO

1r Batxillerat

2n Batxillerat

Modalitat de Ciències i Tecnologies

Modalitat d' Humanitats i Ciències Socials

Formació Professional Bàsica

Serveis Comercials

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Activitats comercials

Cicle Formatiu de Grau Mitjà Farmàcia i parafarmàcia

Cicle Formatiu de Grau Superior

Dietètica

 

 

1r ESO

1r BATXILLERAT

A

22

Ciències

15

B

22

Socials i Humanitats

21

C

22

TOTAL

36

D

22

2n BATXILLERAT

TOTAL

88

Ciències

17

2n ESO

Socials i Humanitats

26

A

22

TOTAL

43

B

22

GRAU MITJÀ

C

21

2n Farmàcia i parafarmàcia

24

D

22

1r Activitats Comercial

29

TOTAL

87

2n Activitats Comercials

17

3r ESO

TOTAL

70

A

23

GRAU SUPERIOR

B

23

1r Dietètica

24

C

22

TOTAL

24

D

8

F. PROFESSIONAL BÀSICA

TOTAL

76

1r Serveis Comercials

18

4t ESO

2n Serveis Comercials

7

A

15

TOTAL

25

B

15

 

C

24

TOTAL

54