• El centre
  • Oferta educativa

Oferta educativa

OFERTA EDUCATIVA Curs 2017/18

 

Educació Secundària Obligatòria

1r ESO

2n ESO

3r ESO

3r PMAR

4t ESO

1r Batxillerat

2n Batxillerat

Modalitat de Ciències i Tecnologies

Modalitat d' Humanitats i Ciències Socials

Formació Professional Bàsica

Serveis Comercials

Cicle Formatiu de grau mitjà

Activitats comercials

Cicle Formatiu de grau superior

Dietètica

Curs 2016/17

1r ESO

1r BATXILLERAT

A

19

A (CT)

25

B

21

B (HCS)

21

C

20

TOTAL

46

D

20

2n BATXILLERAT

TOTAL

80

A (CT-H)

19

2n ESO

B (HCS)

16

A

22

TOTAL

35

B

23

GRAU MITJÀ

C

22

1r Farmàcia

31

D

23

2n Farmàcia

20

TOTAL

90

FCT Farmàcia

7

3r ESO

1r Ac.Comerc.

23

A

24

2n Ac.Comerc.

8

B

26

FCT Comerç

1

C

10

TOTAL

90

TOTAL

60

F. PROFESSIONAL BÀSICA

4t ESO

1r Serveis Comercials

11

A

19

2n Informàtica i Comunicacions

8

B

18

FCT Informàtica

1

C

20

TOTAL

20

TOTAL

57