• El centre
  • Oferta educativa

Oferta educativa

OFERTA EDUCATIVA Curs 2019/20

 

Educació Secundària Obligatòria

1r ESO

2n ESO

3r ESO

2n PMAR

4t ESO

1r Batxillerat

2n Batxillerat

Modalitat de Ciències i Tecnologies

Modalitat d' Humanitats i Ciències Socials

Formació Professional Bàsica

Serveis Comercials

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Activitats comercials

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Farmàcia i parafarmàcia

Cicle Formatiu de Grau Superior

Dietètica

 

1rESO

1r BATXILLERAT

A

21

Ciències

15

B

22

Socials i Humanitats

20

C

21

TOTAL

35

D

21

2n BATXILLERAT

TOTAL

85

Ciències

34

2n ESO

Socials i Humanitats

A

20

TOTAL

34

B

20

GRAU MITJÀ

C

19

1r Farmàcia i parafarmàcia

25

D

19

2n Farmàcia i parafarmàcia

20

TOTAL

78

1r Activitats Comercial

27

3r ESO

2n Activitats Comercials

19

A

26

TOTAL

91

B

25

GRAU SUPERIOR

C

25

1r Dietètica

22

D

8

2n Dietètica

14

TOTAL

84

TOTAL

36

4t ESO

F. PROFESSIONAL BÀSICA

A

22

1r Serveis Comercials

15

B

23

2n Serveis Comercials

5

C

25

TOTAL

20

TOTAL

70

TOTAL ALUMNAT CENTRE 

533