• El centre
  • Oferta educativa

Oferta educativa

OFERTA EDUCATIVA Curs 2017/18

 

Educació Secundària Obligatòria

1r ESO

2n ESO

3r ESO

2n PMAR

4t ESO

1r Batxillerat

2n Batxillerat

Modalitat de Ciències i Tecnologies

Modalitat d' Humanitats i Ciències Socials

Formació Professional Bàsica

Serveis Comercials

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Activitats comercials

Cicle Formatiu de Grau Mitjà Farmàcia i parafarmàcia

Cicle Formatiu de Grau Superior

Dietètica

 

 

1r ESO

1r BATXILLERAT

A

22

Ciències

18

B

22

Socials i Humanitats

20

C

22

TOTAL

38

D

21

2n BATXILLERAT

TOTAL

87

Ciències

11

2n ESO

Socials i Humanitats

17

A

20

TOTAL

28

B

22

GRAU MITJÀ

C

23

1r Farmàcia i parafarmàcia

24(+4FCT)

D

20

1r Activitats Comercial

29

TOTAL

85

2n Activitats Comercials

16

3r ESO

TOTAL

73

A

22

GRAU SUPERIOR

B

23

1r Dietètica

20

C

22

2n Dietètica

16

D

13

TOTAL

36

TOTAL

80

F. PROFESSIONAL BÀSICA

4t ESO

1r Serveis Comercials

6

A

25

2n Serveis Comercials

12

B

23

TOTAL

18

C

22

 

TOTAL

70