• El centre
  • Oferta educativa

Oferta educativa

OFERTA EDUCATIVA Curs 2022/23

 

Educació Secundària Obligatòria

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

1r Batxillerat

2n Batxillerat

Modalitat de Ciències i Tecnologies

Modalitat d' Humanitats i Ciències Socials

Cicle Formatiu Grau Bàsic

Serveis Comercials

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Activitats comercials

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Farmàcia i parafarmàcia

Cicle Formatiu de Grau Superior

Dietètica