Fira de la ciència al Guàrdia 2018
Intercanvi amb Alemanya 2018

Dia no lectiu del centre

Per acord del Consell Escolar del nostre centre es va acordar que el dia no lectiu triat per al curs 2017-2018 serà dia 12 de febrer de 2018