Intercanvi amb Trostberg (Alemania)

CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE MOBILITAT ERASMUS+ PER ALUMNAT I PROFESSORAT D'FP DE GRAU SUPERIOR

Publicam la primera convocatòria de beques Erasmus+ per a les mobilitats de l'alumnat i el professorat de grau superior del centre. El nostre centre ha estat treballant durant diversos cursos per poder donar l'oportunitat de participar en el programa Erasmus+ a l'alumnat i professorat del nostre cicle formatiu de Dietètica. 
En primer lloc vam sol·licitar la Carta Erasmus+ d'Educació Superior (ECHE), requisit indispensable per poder sol·licitar fons europeus per a qualsevol cicle formatiu d'aquest nivell educatiu. Una vegada ens la van concedir el curs passat vam poder sol·licitar el nostre primer projecte de mobilitat per a grau superior. Finalment, ara estem en disposició de publicar la convocatòria de beques per tal de que les persones interessades puguin fer les seves mobilitats formatives el més prest possible. Les mobilitats dels alumnes tindran lloc durant el tercer trimestre d'aquest curs, mentre que les de professorat poden ser entre el gener i el juliol del 2023.
 
Esperam que aquest sigui només l'inici d'un camí carregat d'il·lusions, experiències enriquidores i noves oportunitats per a totes les persones participants!
 
 
 
 
 
El programa ERASMUS+ està finançat per la Unió Europea