Intercanvi amb Trostberg (Alemania)

Proves lliures mòduls Cicles Formatius 2022: Provisonals admesos

D'acord a l'article 12 de l'Annex 1 de la resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 8 de febrer de 2022 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se'n concreten aspectes sobre l'organització (BOIB núm. 23 de 12/02/2022), publiquem la llista provisional de persones inscrites.

Així mateix, i d'acord amb l'article 13 de l'esmentada Resolució, els interessats disposen dels dies 23, 24, i 25 per presentar reclamació contra la relació provisional de persones inscrites.

Per veure les llistes, cliclau damunt l’ENLLAÇ