Intercanvi amb Trostberg (Alemania)

Butlletins 2a Avaluació curs 2021-2022

Informem que a partir de les següents dates i hores,  es podran consultar mitjançant el GESTIB els butlletins de qualificacions corresponents a la 2a avaluació:

Nivell educatiu

Dia publicació

Hora publicació

ESO

25/03/2022

15:00h

1r Batxillerat

04/04/2022

15:00h

2n curs Cicles formatius

15/03/2022

10:00h

1r curs Cicles formatius / FP Bàsica

01/04/2022

09:00h

2n curs FP Bàsica

12/04/2022

14:00h

 Cita amb tutors/es: A finals d’aquest trimestre es duran a terme les reunions amb els/les tutors/es. Ja es concretarà dia i hora.

Igualment en cas de voler reunir-vos amb el professorat d'una àrea concreta o tutor/a abans del final del trimestre, us podeu posar en contacte directament amb el professorat enviant un missatge a través del GESTIB.