Intercanvi amb Trostberg (Alemania)

2n Batxillerat: Butlletins 2a Av. Seguiment

Informem que a partir de les 15h de dia 27/01/2022, ja es podran consultar mitjançant el GESTIB, els butlletins de qualificacions corresponents a la 2a avaluació de seguiment de 2n de Batxillerat.

Trobareu un comentari de cada professor d'àrea i unes qualificacions que son indicatives de tendències:
5 = Tendència a aprovar
4 = Tendència dubtosa
3 = Tendència a suspendre