Intercanvi amb Trostberg (Alemania)

1a Avaluació de seguiment curs 2021-2022

Informem que a partir de les següents dates i hores,  es podran consultar mitjançant el GESTIB els butlletins de qualificacions corresponents a la 1a avaluació de seguiment:

Nivell educatiu

Dia publicació

Hora publicació

ESO

29/10/2021

14h

Batxillerat

22/10/2021

Cicles formatius / FP Bàsica

12/11/2021

Trobareu un comentari de cada professor d'àrea i unes qualificacions que son indicatives de tendències:
5 = Tendència a aprovar
4 = Tendència dubtosa
3 = Tendència a suspendre