ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2021-2022: 2a FASE llistes provisionals

D’acord amb l’article 39 de l’Annex 1 de la Resolució del director General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 17 de maig de 2021 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d'admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s'imparteixen en règim d'ensenyament presencial per al curs escolar 2021-2022 (BOIB núm. 67 de 22 de maig de 2021), publiquem la llista provisional de la 2a fase amb la baremació.

·       En aquestes llistes NO SURT RESERVA DE PLAÇA, tan sols la baremació aplicada.

·       Per garantir l’anonimat dels participants, tan sols apareixen 4 xifres del seu DNI.

·       Els sol·licitants han de comprovar que les opcions indicades i la baremació són correctes.

·       Els sol·licitants surten agrupats per cada un dels grups d’aquesta 2a fase.

LLISTES PROVISIONALS ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2021-2022 2a FASE

FP Bàsica Serveis Comercials

ENLLAÇ

CFGM Activitats Comercials

ENLLAÇ

CFGS Dietètica

ENLLAÇ

Reclamacions: D’acord amb l’article 40 de l’esmentada resolució, es poden presentar reclamacions del 14 al 16 de setembre de 2021.

Si l’usuari ha fet la sol·licitud telemàticament i vol presentar una reclamació, també ho pot fer telemàticament fent servir usuari i contrasenya Cl@ve/Gestib. En cas contrari, ho pot fer directament amb el centre educatiu escollit en 1a opció.

A les llistes definitives que es publicaran dia 22 de setembre, ja constarà l'adjudicació de reserva de plaça.