ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2021-2022: LLISTES DEFINITIVES ADMESOS

D’acord amb l’article 28 de l’Annex 1 de la Resolució del director General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 17 de maig de 2021 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d'admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s'imparteixen en règim d'ensenyament presencial per al curs escolar 2021-2022 (BOIB núm. 67 de 22 de maig de 2021), publiquem la llista definitiva de persones admeses. També es publiquen les llistes de les persones que han entrat en segones i següents opcions, així com la llista d'espera.

Reclamacions: D’acord amb l’article 28.6 de l’esmentada resolució, es podrà interposar recurs d’alçada davant el director general de formació professional en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de la llista.

·       En aquestes llistes s’indica el centre on s’ha obtingut RESERVA DE PLAÇA.

·       Per garantir l’anonimat dels participants, tan sols apareixen 4 xifres del seu DNI.

       ·       Les llistes estan diferenciades per a cada una de les 3 vies d’accés

LLISTES DEFINITIVES ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2021-2022

Estudis

1a opció

2es i successives opcions

FP Bàsica Serveis Comercials

ENLLAÇ

ENLLAÇ

CFGM Activitats Comercials

ENLLAÇ

ENLLAÇ

CFGS Farmàcia i Parafarmàcia

ENLLAÇ

Llista d’espera Farmàcia

ENLLAÇ

 

CFGS Dietètica

ENLLAÇ

ENLLAÇ

Per visualitzar la consulta individual del resultat del procés, clicau al següent ENLLAÇ

INFORMACIÓ DEL PROCÉS DE MATRÍCULA: Les persones que constin a les llistes definitives de persones admeses i que apareguin amb RESERVA DE PLAÇA, hauran de formalitzar la matrícula en el centre on s’ha obtingut plaça els dies 20, 21 i 22 de juliol de 2021.

La documentació necessària per matricular-se al nostre IES es pot descarregar en el següent ENLLAÇ. 

Tipus document

Observacions

Imprès de matrícula (signat per el sol·licitant i pare i mare si és menor d'edat),

Reviseu  el dors del document perquè heu de lliurar la documentació que hi figura.

Autoritzacions (hi ha dos models)

 

Majors d’edat (Annexes 3 i 4 i model “Autoritzacions Generals majors d’edat 2122”

Menors d’edat: Annexes 1 i 2 i “Autoritzacions Generals 2122”

Sol·licitud alta a GESTIB

No cal lliurar-lo si ja es disposa d’usuari

Transport escolar (Annex 2)

Només si resideix a: Cales Coves, Cala’n Porter, La Argentina, Es Migjorn Gran.

 Per fer-nos arribar la documentació de matrícula, es podrà lliurar d’una de les maneres següents:

         PRESENCIALMENT: no cal demanar-nos cita prèvia (dimarts dia 20, dimecres dia 21 i dijous dia 22, horari 9-13.30)

   TELEMÀTICAMENT: s’haurà d’imprimir, emplenar i escanejar la documentació, i llavors enviar-la els dies 20 a 22 de juliol al mail del centre (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. / Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., tenint en compte que no s’acceptarà cap matrícula que no dugui tota la documentació que es demana.

IMPORTANT: Si la persona admesa no formalitza la matrícula en el període establert (dies 20 a 22 de juliol), es considera que renuncia a la plaça adjudicada i queda fora del procés d’admissió.

Les persones que no han obtingut cap plaça en les llistes definitives i volen optar a cursar algún cicle en el qual han quedat vacants, o les persones que volen millorar l’opció obtinguda a la 1a Fase, han de tornar a participar a la 2ª Fase del procés d’admissió a cicles formatius (de l’1 al 7 de setembre). Dia 30 de juliol, es publicarà a la WEB d’FP, la relació dels cicles i les places que han quedat vacants un cop finalitzada la 1ª Fase del procediment.