Butlletins 2a Avaluació 2020-2021

Informem que a partir de dijlluns dia 15 de març a les 14h,  es podran consultar al GESTIB els butlletins de qualificacions corresponents a l'avaluació Ordinària dels estudis següents:

- 2n curs CFGM Farmàcia i Parafarmàcia

- 2n curs CFGM Activitats Comercials

- 2n curs CFGS Dietètica

A partir de dimarts dia 16 de març a les 14h,  es podran consultar els butlletins de qualificacions corresponents a la 2a avaluació dels estudis següents:

- 2n de Batxillerat