Butlletins 1a Avaluació Seguiment CF/FPB

Us informam que aquest divendres dia 6 de novembre podreu consultar els butlletis de seguiment a partir de les 14h.
Trobareu un comentari de cada professor d'àrea i unes qualificacions que son indicatives de tendències:
5 = Tendència a aprovar
4 = Tendència dubtosa
3 = Tendència a suspendre