JORNADA ACOLLIDA CICLES FORMATIUS 2020-2021

Us informem sobre la Jornada d'acollida que tindrà lloc dimarts dia 29 de setembre,:

Per llegir la carta, adreçada a l'alumnat que cursarà 1r curs dels Cicles Formatius i d'FP Bàsica, clicau a l'ENLLAÇ

Per llegir la carta, acreçada a l'alumnat de 2n cursos dels Cicles Formatius i d'FP Bâsica, clicau a l'ENLLAÇ

Per consultar les llistes dels subgrups, clicau a l'ENLLAÇ

Calendari acollida inici de curs, clicau a l'ENLLAÇ

Calendari previsió presencialitat Cicles Formatius/FP Bàsica 1r Trimestre, clicau a l'ENLLAÇ