Fira de la ciència al Guàrdia 2018
Intercanvi amb Alemanya 2018

Admissió Cicles Formatius 2020-2021: llistes provisionals

D’acord amb l’article 23 de l’Annex 1 de la Resolució del director General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 2 de juliol de 2020 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d'admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s'imparteixen en règim d'ensenyament presencial per al curs escolar 2020-2021 (BOIB núm. 119 de 7 de juliol de 2020), publiquem la llista provisional de persones admeses.

Per visualitzar les llistes amb el codi de sol·licitud, clicau al següent ENLLAÇ

Per visualitzar la consulta individual del resultat del procés, clicau al següent ENLLAÇ

D’acord amb l’article 24 de l’esmentada resolució, es podrán presentar reclamacions durant els dies 15, 16 i 17 de setembre de 2020.

Recordem que en aquesta llista no apareixen les opcions a les segones i posteriors opcions sel·leccionades, les quals es publicaran amb les llistes definitives.

La publicació de les llistes té els efectes de notificació a la persona interessada.

 

INFORMACIÓ DEL PROCÉS DE MATRÍCULA: Les persones que constin a les llistes definitives de persones admeses i que apareguin amb RESERVA DE PLAÇA, hauran de formalitzar la matrícula els dies 23, 24 i 25 de setembre de 2020.

La documentació necessària la podeu descarregar en el següent ENLLAÇ.

Per fer-nos arribar la matrícula, es podrà lliurar d’una de les maneres següents:

·          PRESENCIALMENT: s’haurà de trucar al centre per demanar cita prèvia

·          TELEMÀTICAMENT: s’haurà d’imprimir, emplenar i escanejar la documentació, i llavors enviar-la al mail del centre, tenint en compte que no s’acceptarà cap matrícula que no dugui tota la documentació que es demana.

IMPORTANT: Si la persona admesa no formalitza la matrícula en el període establert, es considera que renuncia a la plaça adjudicada i queda fora del procés d’admissió.