Escolarització 2020-2021: llistes definitives Admissió Batxillerat

Publiquem la llista definitiva de persones admeses al procés d’admissió a Batxillerat pel curs 2020-2021.

Per veure el resultat de la sol·licitud clicau a l’ENLLAÇ

Recordau que s’ha de formalitzar la matrícula al nostre centre del 27 al 29 de juliol, en horari de 9 a 13:00h, en cas contrari, es perdrà la reserva de plaça obtinguda en el procés d’admissió.

La documentació necessària per matricular-se es pot descarregar als següents enllaços:

- Impresos matrícula

- Models autoritzacions (Per a majors / menors d'edat)

- Annexes tractament de dades personals (per a menors d'edat: annex 1 i 2; per a majors d'edat: annex 3 i 4)

- Full inscripció AMPA (Inscripció voluntària)

- Annex 2 de Transport escolar per a estudis postobligatoris (alumnes residents a Es Migjorn Gran, L'Argentina o Cala'n Porter)