Fira de la ciència al Guàrdia 2018
Intercanvi amb Alemanya 2018

ALUMNAT NOUVINGUT A 1r D'ESO (curs 2020/21)

Benvolgudes famílies,

Aquest final de curs ha estat diferent i no hem pogut fer les activitats presencials que fèiem cada any per donar la benvinguda al futurs alumnes de 1r ESO per aquest motiu hem elaborat una sèrie de vídeos que vos poden servir per poder conèixer un poc millor el centre on els seus fills i fill passaran els pròxims quatre anys fent l’Educació Secundària Obligatòria (ESO).

  • Orientació: De 6è a 1r d'ESO

  • Petit curtmetratge on podeu veure com és el centre.

  • Programa de Reutilització de llibres: Un programa on més del 90% de les famílies estan adherides.

MATRICULA: 

Per formalitzar la matrícula  a 1r d’ESO pel proper curs 2020-21, s’ha de dur a la secretaria del centre (de 9 a 13h) la següent documentació:

  1. Imprès de matrícula emplenat  i firmat pels dos pares.

  2. Aportar la documentació que s’especifica a l’imprès de matrícula.

  3. En cas de voler adherir-se al Programa de Reutilització de llibres, presentar l’imprès degudament signat, juntament amb el resguard del pagament.

  4. En cas de voler fer-se soci de l’AMPA, presentar l’imprès degudament signat, juntament amb el resguard del pagament o l’autorització bancària emplenada.

Per tal de respectar les mesures de protecció  i control sanitari als centres, s’assigna dos dies a cada centre per tal de presentar la documentació:

14-15 de juliol: CEIP Francesc d’Albranca

16-17 de juliol: CEIP Mestre Duran

20-21 de juliol: Grup 6è A CEIP I. Dr. Comas Camps

21-22 de juliol: Grup 6è B CEIP I. Dr. Comas camps