PROVES LLIURES CICLES FORMATIUS 2020: CALENDARI

D'acord amb la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 8 de maig de 2020, per la qual es modifica la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 3 de febrer de 2020 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títuls de tècnic i de tècnic superior de formació professional, publiquem el calendari previst de desenvolupament de les proves.
Per visualitzar el calendari, clicau a l'ENLLAÇ
Així mateix, també publiquem la tipologia de cada un dels exàmens. Per visualitzar-ho, clicau a l'ENLLAÇ