Fira de la ciència al Guàrdia 2018
Intercanvi amb Alemanya 2018

Procés Escolarització 2020-2021

D'acord amb l'Annex 2 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 5 de març de 2020 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2020-20214 respecte als processos d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears (BOIB núm.80 de 12/05/2020), publiquem el calendari del seu desenvolupament.

Tot el procediment es durà a terme de forma telemàtica, així com les consultes de les llistes que es vagin publicant mitjançant la la pàgina WEB d'Escolarització

 Per consultar el calendari, clicau sobre l'ENLLAÇ