ADMISSIÓ BATXILLERAT 2019-2020

D'acord amb l'Annex 2 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 4 de març de 2019 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2019-2020 respecte als processos d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears (BOIB núm. 30 de 7/03/2019), publiquem la llista definitiva del procés d'admissió a Batxillerat que han obtingut els requisits acadèmics el juny.

Per consultar la llista, clicar al següent ENLLAÇ

S'ha de formalitzar matrícula al centre els dies 17 a 18 de juliol de 2019