Fira de la ciència al Guàrdia 2018
Intercanvi amb Alemanya 2018

Escolarització 2019-2020

LLISTES DEFINITIVES ADSCRIPCIÓ

D'acord amb l'Annex 2 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 4 de març de 2019 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2019-2020 respecte als processos d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears (BOIB núm. 30 de 7/03/2019), publiquem la llista definitiva del procés d'adscripció de primària a 1r d'ESO.

La llista es pot consultar al tauler d'anuncis del nostre centre o visitar la pàgina WEB d'Escolarització

 S'ha de formalitzar matrícula als centre els dies 27 a 28 de juny de 2019

 Els alumnes adscrits tindran una reserva de plaça fins dia 24 de juliol en el cas que no hagin obtingut cap plaça en el procés d'admissió.