Fira de la ciència al Guàrdia 2018
Intercanvi amb Alemanya 2018

Proves lliures CF: Llistes definitives admesos

D'acord a l'article 14.1 de l'Annex 1 de la resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 4 de febrer de 2019 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se'n concreten aspectes sobre l'organització (BOIB núm. 18 de 9/02/2019), publiquem la llista definitiva de persones inscrites que podeu consultar al següent ENLLAÇ

 També publiquem el calendari del desenvolupament de les proves, que podeu consultar al següent ENLLAÇ