Fira de la ciència al Guàrdia 2018
Intercanvi amb Alemanya 2018

Proves lliures CF: Llistes provisionals admesos

D'acord a l'article 12.1 de l'Annex 1 de la resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 4 de febrer de 2019 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se'n concreten aspectes sobre l'organització (BOIB núm. 18 de 9/02/2019), publiquem la llista provisional de persones inscrites.

 Així mateix, i d'acord amb l'article 13 de l'esmentada Resolució, els interessats disposen dels dies 25, 26 i 27 per presentar reclamació contra la relació provisional de persones inscrites.

Per veure les llistes, cliclau damunt l'ENLLAÇ