Fira de la ciència al Guàrdia 2018
Intercanvi amb Alemanya 2018

ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ DE CONSELLS ESCOLARS

Durant el primer trimestre del curs 2018/19 s'han de realitzar eleccions per a la renovació parcial del Consell Escolar del Centre, òrgan de participació del professorat, dels pares/mares, de l'alumnat i altres membres de la comunitat educativa en la gestió i el funcionament del ccentre.

Aquest curs 2018/19 s'ha de renovar 1 membre del sector pares/mares. Tots els pares/mares o tutors dels alumnes matriculats al centre poden presentar-se com a CANDIDATS.

Adjuntem el calendari del procés, que es pot descarregar al següent ENLLAÇ

Si esteu interessats en presentar-vos com a CANDIDATS , haureu de presentar al centre el document del següent ENLLAÇ degudament emplenat