Fira de la ciència al Guàrdia 2018
Intercanvi amb Alemanya 2018

L’institut IES Josep Miquel Guàrdia participa a les proves Cangur 2018.

 

Un total de 115 alumnes del nostre centre participaren a les proves Cangur 2018. Les proves Cangur són un conjunt de proves de contingut matemàtic no curricular amb l’objectiu d’apropar les matemàtiques als estudiants que cursen entre 5è de primària fins a 2n de batxillerat. Les proves estan diferenciades per nivells  i inclouen problemes amb dificultat creixent on l’estudiant ha d’aplicar estratègies matemitques  i lògica. Cada prova està dividida en 30 qüestions amb una puntuació establerta segons la dificultat. La durada de la prova és de 75 minuts.

Just després de les proves, els alumnes han participat en una gimcana matemàtica en grups de diferent nivell.

Fins el curs passat les proves es van realitzar dins el centre, però enguany, degut al volum d’alumnes participants i la logística que comporta, la ubicació s’ha traslladat al pavelló poliesportiu d’Alaior. El centre vol fer públic l’agraïment a l’Ajuntament d’Alaior per la cessió d’aquest espai.

El centre i concretament el departament de matemàtiques ha valorat molt positivament la jornada : ja que es va viure en un ambient distès, alegre amb un alumnat participatiu i involucrat.