Fira de la ciència al Guàrdia 2018
Intercanvi amb Alemanya 2018

PROGRAMA EOIES CURS 2017-2018

Es convoca a les famílies de l'alumnat particpant al Programa EOIES pel  proper dia 22 de gener a les 19h a l'aula de 3r ESO B, per informar-los del procés inscripció a les proves d'idiomes de les escoles oficials d'Idiomes del "Programa EOIES" el curs 2017-2018.

El termini d'inscripció de les proves és del 23 de gener al 5 de febrer de 2018

(S'ha de lliurar a la secretaria del centre el Full de matrícula emplenat, el resguard de pagament de Taxes, còpia del DNI i una fotografia de carnet)

Les taxes a pagar van en funció de si l'alumnat pertany a família nombrosa o no.

- Taxes ordinàries: ENLLAÇ

- Taxes família nombrosa general: ENLLAÇ

- Taxes família nombrosa especial: Gratuïta

- Full de matrícula EOIES 2017-2018: ENLLAÇ

- PowerPoint informatiu: ENLLAÇ

- Tutorial pagament Taxes: ENLLAÇ

Més informació a la pàgina WEB de la Conselleria d'Educació: ENLLAÇ