Fira de la ciència al Guàrdia 2018
Intercanvi amb Alemanya 2018

PROCÉS ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS 2018-2019: LLISTES PROVISIONALS PENDENTS SETEMBRE

D'acord amb el Calendari publicat a l'Annex 4 i l'article 33 de la Resolució de la directora general de Formació Professional i  Formació del Professorat de 19 de març de 2018 per la qual es dicten instruccion per concretar el procediment d'admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2018-2019, publiquem les llistes provisionals de les persones que han obtingut els requisits acadèmics el setembre:

Us recordam que a les llistes provisionals no surt una reserva de plaça, únicament la baremació. 

1. Admissió a grau mitjà pendent de setembre/homologació d'Activitats Comercials i Farmàcia i Parafarmàcia: ENLLAÇ

D'acord amb l'esmentat calendari i l'article 34, els interessats poden presentar reclamacions del 12 al 14 de setembre davant la direcció del centre.