Fira de la ciència al Guàrdia 2018
Intercanvi amb Alemanya 2018

Admissió Cicles Formatius 2020-2021: llistes definitives

D’acord amb l’article 26 de l’Annex 1 de la Resolució del director General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 2 de juliol de 2020 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d'admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s'imparteixen en règim d'ensenyament presencial per al curs escolar 2020-2021 (BOIB núm. 119 de 7 de juliol de 2020), publiquem la llista definitiva de persones admeses. També es publiquen les llistes de les persones que han entrat en segones i següents opcions, així com la llista d'espera.

Reclamacions: D’acord amb l’article 26.5 de l’esmentada resolució, es podrà interposar recurs d’alçada davant el director general de formació professional en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació de la llista.

Per visualitzar les llistes amb el codi de sol·licitud, clicau al següent ENLLAÇ

Per visualitzar la consulta individual del resultat del procés, clicau al següent ENLLAÇ

Us recordam que les persones que no han obtingut cap plaça en les llistes definitives, tenen assignada una cita en la pròpia llista que publiquem

 

INFORMACIÓ DEL PROCÉS DE MATRÍCULA: Les persones que constin a les llistes definitives de persones admeses i que apareguin amb RESERVA DE PLAÇA, hauran de formalitzar la matrícula els dies 23, 24 i 25 de setembre de 2020.

La documentació necessària la podeu descarregar en el següent ENLLAÇ.

Per fer-nos arribar la matrícula, es podrà lliurar d’una de les maneres següents:

·          PRESENCIALMENT: s’haurà de trucar al centre per demanar cita prèvia

·        TELEMÀTICAMENT: s’haurà d’imprimir, emplenar i escanejar la documentació, i llavors enviar-la al mail del centre, tenint en compte que no s’acceptarà cap matrícula que no dugui tota la documentació que es demana.

IMPORTANT: Si la persona admesa no formalitza la matrícula en el període establert, es considera que renuncia a la plaça adjudicada i queda fora del procés d’admissió.

Altra informació a tenir en compte:

  • Llibres de text: La llista de llibres de tex, tenint en compte que no hi ha llibres dels Cicles de Sanitat ni d'FP  Bàsica, i es pot consultar al següent ENLLAÇ
  • Beques: En cas de voler demanar les Beques per estudis Post obligatoris del MEC, es pot obtenir tota la informació al següent ENLLAÇ (Termini de sol·licituds: dia 1 d’octubre de 2020)
  • Inici classes: Les classes s’inicien dia 29 de setembre. Dilluns 28 es publicarà a la nostra web una carta informativa i l'horari d'acollida.

Admissió Cicles Formatius 2020-2021: llistes provisionals

D’acord amb l’article 23 de l’Annex 1 de la Resolució del director General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 2 de juliol de 2020 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d'admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s'imparteixen en règim d'ensenyament presencial per al curs escolar 2020-2021 (BOIB núm. 119 de 7 de juliol de 2020), publiquem la llista provisional de persones admeses.

Per visualitzar les llistes amb el codi de sol·licitud, clicau al següent ENLLAÇ

Per visualitzar la consulta individual del resultat del procés, clicau al següent ENLLAÇ

D’acord amb l’article 24 de l’esmentada resolució, es podrán presentar reclamacions durant els dies 15, 16 i 17 de setembre de 2020.

Recordem que en aquesta llista no apareixen les opcions a les segones i posteriors opcions sel·leccionades, les quals es publicaran amb les llistes definitives.

La publicació de les llistes té els efectes de notificació a la persona interessada.

 

INFORMACIÓ DEL PROCÉS DE MATRÍCULA: Les persones que constin a les llistes definitives de persones admeses i que apareguin amb RESERVA DE PLAÇA, hauran de formalitzar la matrícula els dies 23, 24 i 25 de setembre de 2020.

La documentació necessària la podeu descarregar en el següent ENLLAÇ.

Per fer-nos arribar la matrícula, es podrà lliurar d’una de les maneres següents:

·          PRESENCIALMENT: s’haurà de trucar al centre per demanar cita prèvia

·          TELEMÀTICAMENT: s’haurà d’imprimir, emplenar i escanejar la documentació, i llavors enviar-la al mail del centre, tenint en compte que no s’acceptarà cap matrícula que no dugui tota la documentació que es demana.

IMPORTANT: Si la persona admesa no formalitza la matrícula en el període establert, es considera que renuncia a la plaça adjudicada i queda fora del procés d’admissió.

Admissió Cicles Formatius 2020-2021

Podeu consultar tota la informació sobre el procés d'admissió a Cicles Formatius 2020-2021 en el següent ENLLAÇ.

En aquest document també hi trobareu la nostra oferta educativa detallada (horaris d'impartició, mòduls que formen part de cada cicle, etc) tant en la modalitat presencial com a la modalitat a distància dels cicles dels quals el nostre centre és col·laborador.

ALUMNAT NOUVINGUT A 1r D'ESO (curs 2020/21)

Benvolgudes famílies,

Aquest final de curs ha estat diferent i no hem pogut fer les activitats presencials que fèiem cada any per donar la benvinguda al futurs alumnes de 1r ESO per aquest motiu hem elaborat una sèrie de vídeos que vos poden servir per poder conèixer un poc millor el centre on els seus fills i fill passaran els pròxims quatre anys fent l’Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Continuar llegint

JORNADA ACOLLIDA, GRUPS I INICI DE CURS 2020-2021

Adjuntem una sèrie de documentació important per a l'inici del proper curs 2020-2021.

Podreu trobar una sèrie de carpetes organitzades per nivells educatius, dintre de les quals hi ha la següent informació:

- Llistes de Grups

- Calendari Acollida

- Carta acollida inici de curs

- Horari de Grups d'assistència semipresencial 1r Trimestre curs 2020-2021

- Informació servei de Transport Escolar

Per accedir a tota la informació, clicau al segúent ENLLAÇ

Escolarització 2020-2021: llistes definitives Admissió Batxillerat

Publiquem la llista definitiva de persones admeses al procés d’admissió a Batxillerat pel curs 2020-2021.

Per veure el resultat de la sol·licitud clicau a l’ENLLAÇ

Recordau que s’ha de formalitzar la matrícula al nostre centre del 27 al 29 de juliol, en horari de 9 a 13:00h, en cas contrari, es perdrà la reserva de plaça obtinguda en el procés d’admissió.

La documentació necessària per matricular-se es pot descarregar als següents enllaços:

- Impresos matrícula

- Models autoritzacions (Per a majors / menors d'edat)

- Annexes tractament de dades personals (per a menors d'edat: annex 1 i 2; per a majors d'edat: annex 3 i 4)

- Full inscripció AMPA (Inscripció voluntària)

- Annex 2 de Transport escolar per a estudis postobligatoris (alumnes residents a Es Migjorn Gran, L'Argentina o Cala'n Porter)

Escolarització 2020-2021: llistes definitives Admissió ESO

S'han publicat les llistes provisionals del procés d'admissió a ESO pel curs 2020-2021.

Per visualitzar les llistes, podeu clicar a l'ENLLAÇ

Us recordam que el període de matrícula és del 14 al 24 de juliol (horari de 9 a 13:00h)

Els documents per formalitzar la matrícula els podeu descarregar de la nostra web al següent ENLLAÇ o recollir-los del nostre centre.