Fira de la ciència al Guàrdia 2018
Intercanvi amb Alemanya 2018

REUNIONS GENERALS AMB LES FAMÍLIES CICLES FORMATIUS I FPB

Per tal d'iniciar el primer contacte informatiu sobre aquest nou curs i per la conveniència que representa que les famílies participin de prop en el procés educatiu, convoquem a les famílies a la reunió de grup que es durà a terme amb el/la tutor/a a l'Institut el dia i hora indicats:

HORARI

NIVELL

DIA

PUNT DE TROBADA

20:00h

FP BÀSICA

17 octubre

AULES DE REFERÈNCIA

CF GRAU MITJÀ ACTIVITATS COMERCIALS

17 octubre

CF FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

17 octubre

CF DIETÈTICA

17 octubre

ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS / FPB : LLISTES DEFINITIVES

D'acord amb l'article 27 de l'Annex 1 de la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat  de dia 2 de maig de 2019 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d'admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2019-2020 (BOIB núm. 64 d'11/05/2019), publiquem la llista definitiva de persones admeses a les places de cadascuna de les vies d'accés.  

Per consultar la llista, clicar al següent ENLLAÇ

Al tauler d'anuncis del centre es podrà consultar la llista d'espera.

 S'ha de formalitzar matrícula als centre els dies 18, 19 i 22 de juliol de 2019, en horari de secretaria: de 9 a 13.30h. En cas de no formalitzar matrícula dins el termini establert, es perdrà la reserva de plaça.

PROVES EOIES 2018-2019 SETEMBRE

Calendari proves convocatòria extraordinària de setembre per dur a terme els exàment de les parts no aprovades:

ANGLÈS

NIVELL

DATA

HORA

Intermedi 2

03/09/2019

16:00h

Avançat

04/09/2019

16:00h

ALEMANY

NIVELL

DATA

HORA

Bàsic

11/09/2019

17:00h

L'alumnat ha de contactar amb la seva professora per apuntar-se a les proves orals, que es faran entre el 12 i 17 de setembre.

ADMISSIÓ BATXILLERAT 2019-2020

D'acord amb l'Annex 2 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 4 de març de 2019 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2019-2020 respecte als processos d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears (BOIB núm. 30 de 7/03/2019), publiquem la llista definitiva del procés d'admissió a Batxillerat que han obtingut els requisits acadèmics el juny.

Per consultar la llista, clicar al següent ENLLAÇ

S'ha de formalitzar matrícula al centre els dies 17 a 18 de juliol de 2019

Llibres de text 2019-2020

Publiquem la llista de llibres de text del proper curs 2019-2020

Per visualitzar i descarregar la llista, clicau a l'ENLLAÇ