Fira de la ciència al Guàrdia 2018
Intercanvi amb Alemanya 2018

PROVES EOIES 2018-2019 SETEMBRE

Calendari proves convocatòria extraordinària de setembre per dur a terme els exàment de les parts no aprovades:

ANGLÈS

NIVELL

DATA

HORA

Intermedi 2

03/09/2019

16:00h

Avançat

04/09/2019

16:00h

ALEMANY

NIVELL

DATA

HORA

Bàsic

11/09/2019

17:00h

L'alumnat ha de contactar amb la seva professora per apuntar-se a les proves orals, que es faran entre el 12 i 17 de setembre.

ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS / FPB : LLISTES DEFINITIVES

D'acord amb l'article 27 de l'Annex 1 de la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat  de dia 2 de maig de 2019 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d'admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2019-2020 (BOIB núm. 64 d'11/05/2019), publiquem la llista definitiva de persones admeses a les places de cadascuna de les vies d'accés.  

Per consultar la llista, clicar al següent ENLLAÇ

Al tauler d'anuncis del centre es podrà consultar la llista d'espera.

 S'ha de formalitzar matrícula als centre els dies 18, 19 i 22 de juliol de 2019, en horari de secretaria: de 9 a 13.30h. En cas de no formalitzar matrícula dins el termini establert, es perdrà la reserva de plaça.

Resultats proves EOIES 2018-2019

DIa 21 de juny es podran consultar les notes dels exàmens del Programa EOIES, a la pàgina WEB d'EOI: ENLLAÇ

Per demanar revisió de les qualificación, s'haurà d'emplenar la sol·licitud a la secretaria d'EOI Maó dia 24 de juny en horari d'oficina (de 15h a 21h)

La revisió es durà a terme dia 26 de juny:

- 17h nivell B1

- 18h nivell B2

ADMISSIÓ BATXILLERAT 2019-2020

D'acord amb l'Annex 2 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 4 de març de 2019 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2019-2020 respecte als processos d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears (BOIB núm. 30 de 7/03/2019), publiquem la llista definitiva del procés d'admissió a Batxillerat que han obtingut els requisits acadèmics el juny.

Per consultar la llista, clicar al següent ENLLAÇ

S'ha de formalitzar matrícula al centre els dies 17 a 18 de juliol de 2019

Llibres de text 2019-2020

Publiquem la llista de llibres de text del proper curs 2019-2020

Per visualitzar i descarregar la llista, clicau a l'ENLLAÇ

Programa reutilització llibres de text

Famílies adherides al programa curs 2018-2019:

Instruccions per a les famílies que el curs 2018-2019 estan adherides al Programa de Reutilització de llibres de text: ENLLAÇ

- Com i quan s'han de retornar els llibres

- Com i quan s'han de recollir els llibres pel curs vinent

- Com recuperar el dipòsit de 50€ per alumnat de 4t ESO

 

Informació i full adjhesió al programa pel curs 2019-2020:

El pròxim curs 2019/20 CONTINUARÀ el programa de reutilització dels llibres de text a l'ESO impulsat per la Conselleria d'Educació i Universitat.

Aquí teniu el Full presentació 6è primària i Full Adhesió  19-20.