Admissió cicles formatius 2022-2023

El procés d’admissió als cicles formatius de formació professional en el règim presencial pel curs 2022-2023 estarà obert de l’1 al 30 de juny de 2022, ambdós inclosos i la sol·licitud d’admissió es durà a terme mitjançant tràmit telemàtic, al qual es podrà accedir des de la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors: fp.caib.es, per la qual cosa es recomana que per fer el tràmit d’admissió han d’estar donats d’alta en algun dels dos mètodes d’autenticació per poder-lo fer:

- Usuari Gestib

- Autenticació mitjançant Cl@ve

Teniu més información sobre aquests dos sistemes al següent ENLLAÇ

Informació general i página web de Formació Professional CAIB: ENLLAÇ

Calendari de tot el procès: ENLLAÇ

Marxa solidària

Divendres 20 de maig es durà a terme una marxa solidària per recaptar diners per una associació de Menorca en sa qual participarà tot s'alumnat des centre.

Proves lliures Cicles Formatiujs 2022: Qualificacions

En relació a les Proves lliures de Cicles Formatius 2022, que s'estan desenvolupant durant el mes de maig, us informem que, d'acord amb el calendari,  anirem publicant les qualificacions obtingudes de cada prova, en el següent ENLLAÇ

A la graella de les qualificacions, també apareix la data màxima de sol·licitud de reclamacions i la data de publicació definitiva dels resultats.

Space Invaders - TIC II (2n de Batxillerat)

A l'assignatura de Tecnologies de la Informació i la Comunicació II (TIC II) de 2n de Batxillerat els alumnes aprenen programació informàtica amb el llenguatge Python, uns dels llenguatges d'ús professional més utilitzats avui en dia en diversos camps: desenvolupament d'aplicacions web, ciència de dades, intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic, ...

Durant tot el curs aprenen les bases del disseny d'algorismes i programació en aquest llenguatge, i durant la darrera avaluació realitzen un projecte final que consisteix en el desenvolupament d'un videojoc amb Python i la llibreria Pygame. Aquest curs han creat les seves pròpies versions del clàssic joc Space Invaders. A continuació hi ha un vídeo resum del resultat obtingut pels quatre alumnes d'aquest curs.

Escolarització 2022-2023: Llistes definitives Adscripció

D’acord amb l’Annex 2, punt 1  i de l'article 20 de la normativa que regula el procés d'admissió pel curs 2022-2023,  publiquem la llista definitiva de les alumnes admesos del procés d’adscripció a ESO

 Per consultar la llista, clicar al següent ENLLAÇ

 S’ha de formalitzar matrícula en el nostre centre del 24 de juny a l’1 de juliol

Es considera que els alumnes que no han formalitzat la matrícula en el període establert renuncien a la plaça sol·licitada.

 

Proves lliures mòduls Cicles Formatius 2022: Definitiva admesos

D'acord a l'article 14 de l'Annex 1 de la resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 8 de febrer de 2022 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se'n concreten aspectes sobre l'organització (BOIB núm. 23 de 12/02/2022), publiquem la llista definitiva de persones inscrites, que podeu consultar al següent

ENLLAÇ Llista definitiva admesos CFGM Farmàcia i Parafarmàcia

ENLLAÇ Llista definitiva admesos CFGS Dietètica

També publiquem el calendari del desenvolupament de les proves, Tipologia de l’examen i estris necessaris i Aules on es faran els exàmens: ENLLAÇ