Fira de la ciència al Guàrdia 2018
Intercanvi amb Alemanya 2018

PROVES LLIURES CICLES FORMATIUS 2020: Provisionals admesos

D’acord amb l’Annex 1 de la resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 8 de maig de 2020 per la qual es modifica Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 3 de febrer de 2020 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització, publiquem la relació provisional de les persones inscrites. D’acord amb l’esmentada resolución, els interessants tenen de l’1 al 3 de juny per fomular les reclamacions que estimin pertinents.

Per visualitzar les llistes, clicau a l’ENLLAÇ

Procés Escolarització 2020-2021: Places Vacants

En relació al Procés d'Escolarització curs 2020-2021, publiquem la llista de places vacants existents en els nivells ESO i Batxillerat, un cop feta la reserva interna i la reserva del procés d'adscripció.

Per consultar la llilsta, clicau a l'ENLLAÇ

Procés Escolarització 2020-2021

D'acord amb l'Annex 2 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 5 de març de 2020 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2020-20214 respecte als processos d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears (BOIB núm.80 de 12/05/2020), publiquem el calendari del seu desenvolupament.

Tot el procediment es durà a terme de forma telemàtica, així com les consultes de les llistes que es vagin publicant mitjançant la la pàgina WEB d'Escolarització

 Per consultar el calendari, clicau sobre l'ENLLAÇ

Procés d'admissió a Cicles Formatius 2020-2021

Ateses les mesures adoptades i canvis en matèria educativa derivades de la situació d’emergència sanitària provocada pel COVID-19, des de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, i atès que les proves d’accés s’ajornaran als dies 8 i 9 de juliol, han decidit fer canvis en el procés d’admissió, per la  qual cosa s’ha informat que el termini de sol·licituds serà de dia 17 d’agost al 7 de setembre de 2020

 Els procediments per a la sol·licitud d’admissió es farà mitjançant el tràmit telemàtic, al qual es pot accedir des de la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors i a la de Formació Professional. (ENLLAÇ)

Una de les novetats d’aquest procediment d’admissió serà que la persona interessada podrà sol·licitar fins a 10 opcions de cicles formatius que vol cursar, en el cas de cicles de grau mitjà i grau superior i fins a 5 opcions en el cas del cicles d’FPB.

Podeu descarregar-vos el calendari de tot el procés ciclant en el següent ENLLAÇ

Per visualitzar la oferta formativa, podeu clicar a:

Oferta formativa Formació Professional Bàsica

ENLLAÇ

Oferta formativa Cicles Formatius de Grau Mitjà

ENLLAÇ

Oferta formativa Cicles Formatius de Grau Superior

ENLLAÇ

 

PROVES LLIURES CICLES FORMATIUS 2020: CALENDARI

D'acord amb la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 8 de maig de 2020, per la qual es modifica la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 3 de febrer de 2020 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títuls de tècnic i de tècnic superior de formació professional, publiquem el calendari previst de desenvolupament de les proves.
Per visualitzar el calendari, clicau a l'ENLLAÇ
Així mateix, també publiquem la tipologia de cada un dels exàmens. Per visualitzar-ho, clicau a l'ENLLAÇ
 

Modificacions Programacions Docents degut al COVID-19

Seguint les diferents resolucions de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca referents a l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes a ESO i FPB, Batxillerat i Cicles Formatius,  a causa de l’epidèmia del COVID-19, publicades en el BOIB, els diferents departaments didàctics i de família professional han adaptat les seves programacions docents seguint les instruccions de caràcter extraordinari per avaluar l’aprenentatge marcades des de la Conselleria.

En el següent enllaç trobareu les diferents modificacions de les Programacions Docents

SESSIONS D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA ALUMNAT 3r i 4t d’ESO (Virtuals)

Benvolgudes famílies,

Al llarg la 3a avaluació l’orientador del centre fa unes xerrades informatives sobre els itineraris educatius tant a famílies com per alumnes. Degut a la situació que estem vivint no es podran fer de forma presencial i fer-les a nivell grupal de forma online considerem que és complicat per la quantitat d'alumnes i famílies que estarien connectades a la vegada, amb la qual cosa l'orientador del centre farà sessions individuals via meet per a les famílies i alumnes que ho demanin. S’hauran de posar en contacte amb l’orientador via mail (jvillalba@iesjosepmiquelguardia.org) i ell li donarà dia i data per a la sessió (en horari de matí o capvespre). 

Atentament.